บริษัท สเตรส สเตรน เคิร์ฟ จำกัด
โทร 081 559 8252
  • th

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น


บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

Project: ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (099/2015)

Owner: คุณณัฐคม

Location: สุราษฎร์ธานี

Structural Engineer: ‎Stress Strain Curve‬

Architect: ‪Korn Arch‬