บริษัท สเตรส สเตรน เคิร์ฟ จำกัด
โทร 081 559 8252
  • th

อาคาร คสล. 2 ชั้น


อาคาร คสล. 2 ชั้น

อาคาร คสล. 2 ชั้น

Project : ออกแบบอาคาร คสล. 2 ชั้น (096/2015)

Owner : คุณชิน

Location : สารินปาร์ค กทม.

Structural Engineer : ‪Stress Strain Curve‬

Architect : ‪Pop‬-Con


 

Project : ออกแบบอาคาร คสล. 2 ชั้น (095/2015)

Owner : คุณธนกฤต

Location : กำแพงเพชร

Structural Engineer : ‪‎Stress Strain Curve‬

Architect : www.clicks4home.com


 

Project : ออกแบบอาคาร คสล. 2 ชั้น (094/2015)

Owner : คุณนวพร

Location : ดุสิต กทม.

Structural Engineer : ‪‎Stress Strain Curve‬

Architect : www.clicks4home.com